Aircondition service

Sådan finder du den billigste pris

Har bilen aircondition, skal du være opmærksom på, at klimaanlægget oftest ikke er omfattet af de normale serviceeftersyn. I stedet skal du selv sørge for at få bilens aircondition serviceret. For de fleste anlæg taber lidt kølemiddel med tiden. Det nedsætter anlæggets ydeevne, gør det dyrere i drift, og øger risikoen for en overophedning af anlægget.

Er din bil udstyret med aircondition eller et såkaldt klimaanlæg, spiller det både en central rolle for indeklimaet i bilen og for bilens driftsøkonomi. For oftest er bilens aircondition ikke et fast punkt på bilens normale serviceeftersyn.

Så derfor er det en god ide at få tjekket klimaanlægget regelmæssigt, så du kan få efterfyldt kølemiddel, udskiftet filtre og renset anlægget igennem.

Aircondition service – hvor ofte?

aircondition service pris

Som udgangspunkt bør du få efterset bilens aircondition hvert andet år. For gennemsnitlig taber en aircondition omkring 10 % af sit kølemiddel om året. Det betyder, at der mangler omkring en femtedel af kølemidlet på anlægget efter to år.

Det bringer klimaanlægget i riskozonen for at overophede og måske ligefrem brænde helt sammen, så bilens aircondition skal udskiftes. Det er en bekostelig affære i forhold til udgiften ved et regelmæssigt eftersyn af bilens aircondition. Så derfor bør der aldrig gå over to år mellem hvert serviceeftersyn på bilens aircondition.

Hvad koster aircondition service?

Prisen på et eftersyn af bilens aircondition og eventuelt service, afhænger helt af bilens mærke, anlæggets kompleksitet og størrelse, samt timelønnen hos det værksted, der udfører servicen.

Her er især timelønnen meget forskellig fra værksted og til værksted. Selv helt nede på lokalt niveau kan der være store prisforskelle – og specialisterne er ikke altid billigst, selv om de ikke laver andet end aircondition.

Hvornår bør jeg få serviceret min aircondition?

Selv om du som tommelfingerregel altid bør få tjekket bilens aircondition minimum hvert andet år, kan der godt være tungtvejende grunde til at få foretaget aircondition service oftere.

Det gælder for eksempel, hvis I står foran at skulle køre på en længere bilferie under varmere himmelstrøg. Her øges belastningen på bilens aircondition gevaldigt. Derfor er det en god ide at få kontrolleret, om væskestanden skulle være for lav, eller der er opstået skader eller slitage på anlæggets fysiske komponenter, før I drager afsted på ferien.

Du bør også reagere, hvis du oplever lugtgener fra bilens aircondition, hver gang du tænder for den. Det er tegn på, at der har dannet sig bakterier i anlægget. De kan fjernes med noget særlig rensevæske, der sprøjtes ind gennem indsugningen på anlægget.

Væn dig eventuelt til at slukke for anlægget, omkring 10-15 minutter før du er fremme ved destinationen. Derved mindsker du risikoen for, at der dannes bakterier i anlægget, fordi der simpelthen bliver for varmt i anlægget, til at de kan overleve der.