Bilforsikring

bilforsikring

Find billig bilforsikring: Stor guide til at vælge den bedste og billigste bilforsikring

KLIK her og få 3 tilbud på dine bilforsikringer (Spar 40%)

Hvordan finder du en billig bilforsikring? Og hvordan sikrer du dig, at den dækker alt det, den skal, hvis uheldet er ude? I denne guide bliver du udrustet til at tage de rigtige valg. Derved bliver du bedre i stand til at vælge den bedste bilforsikring, til en pris der bliver ved med at være billig for dig – også efter en skade.

Adskillige undersøgelser viser, at der kan være flere tusinde kroner at spare årligt på din bilforsikring, alt efter hvilket selskab, du vælger. Og det er vel at mærke for forsikringer med ens – eller næsten helt – dækning. Hele forskellen ligger udelukkende i, hvilket forsikringsselskab, du vælger!

Så det kan godt betale sig at undersøge markedet, inden du vælger forsikringsselskab. Men hvordan finder du så en god og billig bilforsikring? Og hvad skal du vide om bilforsikringer, inden du vælger? Det kan du blive klogere på her.


Det kan du læse om

Hvad er en bilforsikring?

Hvad dækker en bilforsikring?

Tilvalg til bilforsikringen

Hvad koster en bilforsikring?

Hvem har den billigste bilforsikring?

Bilforsikring i udlandet


Hvad er en bilforsikring?

En bilforsikring dækker ved skader, der opstår på din bil, eller ved skader, du forårsager på andre med din bil. Den består af to dele. Den lovpligtige ansvarsforsikring, der dækker skader på andre, samt kaskoforsikringen, der er en tilvalgsforsikring, som dækker din egen bil.

Med andre ord, skal du altså have ansvarsforsikring på din bil, mens kaskoforsikringen er en dækning, du selv kan tilvælge. Herunder kan du se forskellene på de to typer, og hvad de typisk dækker.

Hvad dækker en bilforsikring?

De to bilforsikringer dækker på forskellige måde.

Bilforsikring ansvar

Det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring på din bil. Er din bil indregistreret, skal der altså også være tegnet en ansvarsforsikring på den. Det er dit eget ansvar at huske at gøre det.

Ansvarsforsikringen dækker de skader, du kan komme til at forårsage mod andre i din bil. Den dækker eksempelvis skader på den anden bil, du påkører. Den dækker også personskader på andre trafikanter, hvis du eksempelvis kommer til at køre en fodgænger ned eller der sker noget med passagerer eller føreren af den bil, du kører sammen med.

Ansvarsforsikringen dækker ikke skader, du laver på din egen bil. Og heller ikke skader på dig selv i forbindelse med uheld i bilen. Så hvis du kun har ansvarsforsikring på din bil, og du er involveret i et uheld, som du er skyld i, dækker bilforsikringen altså kun de skader, du påfører andre.

Er du involveret i et uheld, hvor en anden bilist har skylden, vil du dog være dækket af den anden bilists ansvarsforsikring.

Bilforsikring kasko

En kaskoforsikring dækker – i modsætning til ansvarsforsikringen – skader på din egen bil. Det vil sige, at den dækker skader på både din bil og dig selv, hvis du er involveret i en ulykke, hvor du har skylden. Den dækker således også skader på bilen ved soloulykker.

Samtidig dækker kaskoforsikringen også i situationer, hvor bilen ikke har været i en ulykke. Eksempelvis hvis din bil bliver stjålet, eller påkørt når den holder parkeret.

Kaskoforsikringen er ikke lovpligtig på samme måde som ansvarsforsikringen. Dog er det ofte et krav, hvis du låner penge til købet af bilen – enten i banken, hos en bilforhandler eller hos et finansieringsselskab – at du skal tegne en kaskoforsikring, for at have dækning for det lånte beløb.

Kaskoforsikringen dækker ikke i tilfælde af grov uagtsomhed, eksempelvis ved kørsel i alkoholpåvirket tilstand.

Hvornår skal jeg vælge kaskoforsikring?

Valget af kaskoforsikring afhænger – ud over eventuelle krav vedrørende finansiering af bilen – i høj grad af prisen på bilen. En kaskoforsikring koster typisk mellem 5.000 og 15.000 kr. om året. Prisen afgøres blandt andet af bilens værdi, din alder, samt hvor lang tid, du har kørt uden forsikringsskader.

Den årlige pris betyder, at din bil skal have en vis værdi, før det rent faktisk kan betale sig at punge ud med den ekstra forsikringspræmie årligt. Du kan bedst selv afgøre, om en kaskoforsikring kan betale sig for dig ud fra bilens værdi og den årlige forsikringspræmie, du skal betale.

KLIK her og få 3 tilbud på dine bilforsikringer (Spar 40%)

Tilvalg til bilforsikringen

Når du vælger en kaskoforsikring, er der ofte en lang række tilvalg, du kan vælge at få med. De giver yderligere dækning, som du normalt ikke ville få, mod en merpris.

Bilforsikring stenslag

Langt de fleste kaskoforsikringer dækker for reparation af stenslag. Men du skal være opmærksom på, at der kan være stor forskel på, hvad du selv skal betale ved stenslag. Hos nogle selskaber koster det dig ingenting at få repareret et stenslag, mens du hos andre selskaber skal betale en selvrisiko for reparationen.

Du bør også være opmærksom på, at der kan være et bonustab ved stenslag.

Bilforsikring Vejhjælp

Vejhjælp gennem Falck, Dansk Autohjælp eller andre fås også ofte som tilvalg til din bilforsikring. Med vejhjælp er du sikret, at du kan få hjælp, hvis din bil ikke kan starte eller køre. Det kan være i forbindelse med uheld, punkteringer, eller bare hvis bilen ikke vil starte på en kold vintermorgen.

Med vejhjælp kan din bil blive transporteret gratis til det nærmeste værksted, som forsikringen har en aftale med. Nogle steder kan du også selv blive transporteret derhen, hvor du var på vej til. Ydermere kan det ofte lade sig gøre at foretage småreparationer – som lapning af punkteringer – på stedet. På den måde slipper du helt for at skulle omkring et værksted.

Har du ikke vejhjælp, skal du selv betale for transport til værkstedet, hvis uheldet er ude. Selv en enkelt tur på værksted kan ofte koste mere, end prisen for vejhjælp i flere år.

Hvis du har vejhjælp på din forsikring, skal du være opmærksom på, om den også dækker ved kørsel i udlandet. Det er en god ide at tjekke, før du får brug for at køre uden for landets grænser.

Førerulykkesforsikring

Hvis du vælger en førerulykkesdækning på din kaskoforsikring, betyder det, at bilens fører også er dækket ved eventuelle personskader i en soloulykke. Kaskoforsikringen dækker normalt ikke personskader ved ulykker, hvor du eksempelvis kører af vejen, fordi det er glat, eller rammer et træ eller lignende. Altså ulykker, hvor der ikke er andre trafikanter involveret.

Det er dog værd at være opmærksom på, at de fleste almindelige ulykkesforsikringer også dækker ved personskade i forbindelse med soloulykker.

Friskadeforsikring

En friskadeforsikring dækker over bestemte typer skader, hvor du er fritaget for at betale selvrisiko. Det kan eksempelvis være ved skader opstået i forbindelse med tyveri af bilen, indbrud i bilen, brand i bilen eller skader fra nedfaldne genstande.

Ved denne typer skader, slipper du altså for at betale selvrisiko, hvis du har en friskadedækning. Sørg for at tjekke hvilke typer skader, der er dækket. Det kan være meget forskelligt fra selskab til selskab.

Hvad koster en bilforsikring?

Der er meget stor forskel på den bilforsikring pris, du kan få hos de forskellige selskaber. Det gælder ikke mindst på kaskoforsikringer. Men også på ansvarsforsikringer kan prisudsvingene være store fra selskab til selskab.

Derfor er der god grund til at undersøge markedet, inden du vælger forsikringsselskab til din bilforsikring. Men inden vi går nærmere ind i, hvordan du vælger en god og billig bilforsikring, skal vi først kigge på særlige forhold, der gør sig gældende for bilforsikring til unge.

Og så skal vi også kigge på anciennitet, forsikringspræmie og selvrisiko. Det er nemlig vigtige begreber at forstå, inden du bevæger dig ud i forsikringsjunglen.

Hvad koster bilforsikring for unge?

Det kan være en ekstra stor udfordring at finde en billig bilforsikring til unge under 25 år. Statistisk set sker der nemlig langt flere uheld med unge og uerfarne førere, og derfor sætter forsikringsselskaberne den årlige præmie højt, hvis du er ung.

Det gælder specielt, hvis den bil, du vil have forsikret, er dyr eller særligt sporty. Den slags biler indbyder til at køre hurtigt, og derfor er risikoen for en ulykke større.

Bilforsikring gennem forældre

Mange overvejer at tegne forsikringer i forældrenes navn, hvis de er under 25 år. På den måde bliver præmien ikke så dyr, fordi forældrene er ældre. Desuden har forældrene ofte også længere anciennitet hos forsikringsselskabet. Det giver yderligere billigere priser.

Men der er nogle ting, du skal være opmærksom på. For det første har du pligt til at oplyse, at den unge er den primære bruger af bilen, selvom den står i forældrenes navn. Det vil i praksis normalt betyde, at den årlige præmie, du skal betale, er lige så høj, som hvis bilen bare stod i den unges navn.

Det frister mange til at undlade at oplyse om den primære fører. Men er uheldet ude, risikerer du store bøder for den manglende oplysning. Og endnu værre, så risikerer du også, at forsikringen slet ikke dækker.

For det andet, så er det også vigtigt at huske på, at det altid vil være dyrt at tegne bilforsikring første gang – uanset om du er ung eller gammel. Og ved at lade forsikringen stå i forældrenes navn, vil den unge ikke optjene anciennitet hos forsikringsselskabet.

Det betyder, at den dag den unge selv skal overtage forsikringen, kommer han eller hun til at starte uden anciennitet og med en deraf dyrere bilforsikring.

Anciennitet

Som nævnt er det normalt dyrt at tegne en bilforsikring for en ny bilist. Det skyldes, at forsikringsselskabet ikke har nogen historik at basere deres risikoberegninger på.

Men når du har haft bilforsikring i nogle år, så får du anciennitet. Det betyder reelt set bare, at forsikringsselskabet kan se, hvilken type bilist, du er, og hvor ofte, du har skader.

Har du kørt flere år uden skader, betegner de fleste forsikringsselskaber dig som “elitebilist”. Det betyder, at du ligger i den klasse, der får de laveste priser på forsikringen.

Skifter du forsikringsselskab, kan det nye selskab – med din tilladelse – indhente oplysninger fra dit gamle selskab. På den måde kan du tage ancienniteten med fra ét selskab til et andet.

Præmie og selvrisiko

Præmien på din bilforsikring er det beløb, du betaler hvert år for at have forsikringen. Præmien afhænger – som vi allerede har været inde på – af en række ting. Eksempelvis:

  • Din alder
  • Din bopæl
  • Din historik som bilist
  • Din bils mærke, alder og pris
  • Hvor sporty eller hurtig din bil er

Og flere andre forhold, der varierer en smule fra selskab til selskab. Derudover afhænger din præmie normalt også af hvor stor selvrisiko, du har.

Selvrisikoen er det beløb, du selv skal betale, når der opstår en skade. Har du eksempelvis en selvrisiko på 5.000 kr. og får en skade på 20.000 kr., skal du selv betale de 5.000 kr., mens forsikringsselskabet betaler de resterende 15.000 kr.

Nogle bilforsikringer har slet ingen selvrisiko. Til gengæld betaler du ofte en højere årlig præmie. Omvendt kan du tit få den årlige præmie nedsat, hvis du vælger en højere selvrisiko.

Hvem har den billigste bilforsikring?

Den billigste bilforsikring afhænger af en lang række faktorer, der er forskellige fra bil til bil, ejer til ejer og forsikringsselskab til forsikringsselskab. Derfor er den bedste måde at finde en billig bilforsikring, der passer bedst til dig, ved at sammenligne konkrete tilbud på bilforsikring.

Bilforsikring sammenligning

Sammenlign bilforsikringer på nettet og find det bedste bilforsikring tilbud til dig. Det kan du nemmest gøre ved at bruge en sammenligningstjeneste som Findforsikring.dk eller Tidtilforsikring.dk til at beregne bilforsikring online. Her kan du indtaste oplysninger om dig selv og din bil, og få tilsendt relevante tilbud.

Efter indtastningen får du tre tilbud fra forsikringsselskaber, der konkurrerer med hinanden. Det betyder både, at det er nemt for dig at sammenligne hvilken pris, der er den laveste, og hvor du får mest for pengene.

Men det sikrer også, at du får den laveste pris, da de tre forsikringsselskaber, der sender tilbud ved, at de konkurrerer med to andre selskaber.

Tjek din bilforsikring

Hvis du allerede har bilforsikring, kan det alligevel godt betale sig at tjekke din forsikring. Ved at få tilbud på bilforsikring fra andre selskaber, kan du tjekke om du har den billigste bilforsikring, du kan få.

Har du ikke det, kan du nemt skifte til et andet selskab. Du kan også bruge dit tilbud til at forhandle om en bedre pris med dit nuværende forsikringsselskab.
Forbrugerrådet TÆNKs hjemmeside kan du læse flere gode råd til valg af bilforsikring.

Bilforsikring i udlandet

En sidste ting, du skal være opmærksom på, når du skal vælge bilforsikring er: Inkluderer din bilforsikring dækning i udlandet?

Hvis du har brug for at køre til udlandet for eksempel i forbindelse med ferie eller besøg hos familie og venner, skal du sikre dig, at din bilforsikring rent faktisk dækker ved kørsel i de pågældende lande.

Med overblik over alle disse parametre, bliver du i stand til at udpege den bedste og billigste bilforsikring for dig.

KLIK her og få 3 tilbud på dine bilforsikringer (Spar 40%)